Chương trình ABC Elearning 2016

ABC tin vào việc phát triển của mỗi cá nhân luôn gắn liền với nhận tức từ bên trong của mỗi cá nhân. Và khi có mục tiêu rõ ràng con đường hướng tới thành công sẽ xuất hiện

ABC Nagomi cam kết cung cấp cơ hội phát triển nghề nghiệp tại các doanh nghiệp tại Nhật Bản ngay khi học viên tốt nghiệp.

ABC - Come to change!

 

Chương trình đang được đội ngũ ABC phát triển và hoàn thiện.

Mọi ý kiến đóng góp vui lòng gửi về địa chỉ abc@gmail.com